Çift ve Aile Terapisi

Çift ve Aile Terapisi

Çiftler ilişkinin her döneminde sorun yaşayabilir. Çiftlerin sorunlarını çözmeye istekli olmaları ve değişime açık olmaları çift terapisinin başarıya ulaşmasında en önemli etkendir. Her sorun çözüme ulaşabilir ve her evlilik ya da ilişki kurtarılabilir. Çiftlerin terapiye başvurma nedenleri arasında en sık karşılaştığımız; iletişim çatışmaları, kültür ve sosyo ekonomik farklılıkların getirdiği sorunlar ve bir yaşam olayının getirdiği sorunlar (çocuk sahibi olma, aldatma-aldatılma, iflas-kayıp gibi durumlar, ailede herhangi bir bireyin hastalığı, büyük aile sorunları, kayınvalide-kayınpeder ile ilişki sorunları, bağlanma sorunları vs)dır. 

Terapinin ne kadar sürede amacına ulaşacağı çiftin problemine, ne kadar süredirbu sorunu yaşadığına ve tarafların değişime açık olup olmadıklarına bağlı olarak değişecektir.  Bir çok çift terapisi yöntemi olmasına rağmen en çok kullanılan yöntemler; 

Gottman Çift Terapisi

Duygu Odaklı Terapi

 Çift Terapisine Psikobiyolojik Yaklaşım (PACT) 

 Stratejik Aile Terapisidir.

Genellikle çift terapisinde işlenen konular:

İletişim Problemleri

Sadakatsizlik

Affedememe

Evlilik Öncesi Süreç

Evliliğe Adaptasyon Süreci

Boşanma Süreci

Çiftin Anne ve Babalarının İlişkiye Dahil Olması

Aile üyelerinden birinin kaybı

Yeni bebeğe adaptasyon

Aile içi Çatışmalar

İlişkilerde Kişilik Problemleri

Aile içi travmalar

Ebeveynlik sorunları