Çocuk Ve Ergen Terapisi

Çocuk ve Ergen Terapisi

ÇOCUK TERAPİSİ GENEL BİR YAZI VE ÇALIŞTIĞIMIZ KONU BAŞLIKLARI LAZIM

Çocukluktan yetişkinliğe geçiş süreci, ergenlik çağı hem gençler için hem de aileleri zorlu bir süreçtir. Ergenlikteki birey, hem fiziksel hem ruhsal hem de toplumsal olarak gelişir. Genç kişi geçmişini sorgular ve yetişkinliğe hazırlanırken kendi kimliğini ve karakterini oluşturmaya çalışır. Bu dönemde kendi kendini arayan ergen, ailesine karşı isyankâr olabilir, bu belirli dozlarda normaldir.

Ergen görüşmeleri çok önemlidir ve daha kısa sürer. Çünkü beyin gelişimi ergenlikte devam eder ve kişilik henüz oturmamıştır. Görüşmelerden sonra hayata yeni atılan ergen sağlam adımlarla, kendinden emin ve uygun kararlarla yoluna devam eder.

Ergen Sorunlarına Dâhil Olan Bazı Konular:

Sınav Kaygısı

Motivasyon Eksikliği

Kimlik Bocalaması

İlişki Problemleri

Aile içi Çatışmalar

Öfke Problemleri

Yeme Bozuklukları

Uyku Bozuklukları,

Tırnak Yeme

Takıntılar

Depresyon

Çekingenlik

Kariyer Planlama

AÇILIMLARI

ERGENLİKTE YEME SORUNLARI

Bu dönemde üç tip yeme sorunu görülebilmektedir. Bunlardan birincisi anoreksiya nevrozadır. Anoreksiya nevroza, şişman olamaya karşı duyulan çok ciddi bir korku ve incecik bir vücuda sahip olmak için yemek yemenin aşırı kısıtlanması, kendi kendine kusturma, bağırsak sistemlerini bozmak için ilaç kullanma ve aşırı spor yapma durumu olarak adlandırılmaktadır. Bu kişiler kemikleri sayılacak kadar zayıftırlar fakat kendilerini aynada kilolu gördükleri için sürekli zayıflama ihtiyacı duyarlar. Tedaviye en dirençli yeme sorunudur.  İkinci yeme sorunu bulimiya nevrozadır. Bulimiya nevroza olan kişilerin vücut ağırlığı normal ya da normalin üzerindedir. Bu kişiler sürekli yeme davranışlarını engelleyemedikleri için, kendi kendileri kusturma, bağırsak sitemlerini bozmak için ilaç kullanma, iştah kesici ilaçlar kullanma gibi öyküleri bulunmaktadır. Bu kişiler suçluluk duygusu duyarlar ve bu suçluluk duygusu depresif belirtiler göstermeye kadar gidebilir.  Üçüncü yeme sorunu ise tıkanırcasına yeme sorunudur.  Yeme davranışı nöbet halinde gelir ve bulumia nevroza da görüldüğü gibi kendini kusturma, ilaç alımı öyküleri olmayan bir sorundur (Çetin, Çoşkun, İşeri, Miral, Motavallı, Pehlivantürk, Türkbay, Uslu & Ünal, 2008).

ÇOCUK VE ERGENLERDE UYKU SORUNLARI

Uyku sorunu yaşayan çocuk ve ergenin bu sorunu yaşamadan önceki uyku süresine göre şuan ki uyku süresinin azalıp azalmadığını sorulması ilk önemli adımdır. Eğer kişiler uykularından uyandıklarında dinlenmemiş ve yorgun uyanıyorlarsa, son zamanlarda yaşadıkları önemli bir sorun varsa, kötü rüyalar görülüyorsa, yoğun endişe duyguları varsa, depresif bir dönem geçiriyorlarsa uyku sorunları yaşayabilmektedirler (Çetin, Çoşkun, İşeri, Miral, Motavallı, Pehlivantürk, Türkbay, Uslu & Ünal, 2008).

ÇOCUK VE ERGENLERDE TIRNAK YEME

Tırnak yeme sorunu, genellikle çocukluk ve ergenlikte karşılaşılan bir durumdur. Genel kişinin yapısında kolayca heyecanlanma ve gerginlik olduğu görülmektedir. Özellikle sürekli eleştirilen, kıskançlık yaşayan, yetersiz ilgi-sevginin var olduğu ve aşırı baskılı ebeveynlerin olması nedeniyle tırnak yeme davranışı görülmektedir. Ayrıca, kişinin kendi içinde çözemedi korkular, kaygılar, yalnızlık gibi sorunlarda çocuk ve ergenler tırnak yeme davranışı göstermektedirler (Tabak, 2007). Bu gibi etkenlere bağlamadan sadece kişinin çevresinde tırnak yiyenlerin var olması, kişinin bunu görüp modellemesiyle de tırnak yeme ortaya çıkabilmektedir.

KİMLİK BOCALAMASI

Ergenlikte gelişen fiziksel yapıyla birlikte kişi kendi kimliğini sorgulamaya başlar. Kim olduğunu, nelerden hoşlandığını, nasıl bir hayat istediğini, amaçlarının ve yeteneklerinin ne olduğunu sorgular. Bu arayış esnasında ailesine ve çevreye karşı isyankar olabilir ve bağımsızlığı konusunda hassasiyet gösterebilir. Bir ergenin bütün bu kimlik sorgulamaları içinde kimlik bunalımı yaşaması normaldir. Ancak bazen ergenin kimlik bunalımı patolojik bir hale gelip kimlik bocalamasına dönüşebilir. Bu durumda ergen kendini kaybolmuş hisseder, herhangi bir amacı olmaz, çevreye uyum sağlayamaz, cinsel kimliğiyle ilgili belli sorunlar yaşayabilir. Kimlik bocalaması gelecekteki psikolojik bir rahatsızlığın belirtisi de olabilir. Bu durumda ergenin psikolojik destek alması faydalı olacaktır.